torsdag 1 oktober 2009

Stoppa kolkraften

Du vet förmodligen inte om det, men Sverige håller som bäst på att bygga två nya kolkraftverk i Tyskland. Genom Vattenfall - som till hundra procent ägs av staten - bryter Sverige ny kol, bygger nya kolkraftverk och köper upp gamla kolkraftverk runt om i Europa.

Vi svenskar tror gärna att Sverige är ett föregångsland. Men om de svenska kolkraftverken stod på svensk mark skulle Sveriges koldioxidutsläpp vara tre gånger högre än de officiella siffrorna. Bara Australien, USA och Kanada släpper ut mer per person.

Varje år dör cirka 300 000 människor av klimatförändringen. Den siffran kommer att öka dramatiskt om vi inte minimerar utsläppen av koldioxid.

Tre procent av svenska folket vill satsa på mer kolkraft. Tillhör du de nio miljoner som inte vill det? Gå in på: www.greenpeace.se/kol

1 kommentar:

Skogseva sa...

Måste gå med i Greenpeace igen...